Јавне набавке


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  ЈН бр. 17/15 Набавка и уградња лифтова, партија 1- Лифт А леви Вила Босна -питања и одговори 3

•  ЈН бр. 13/15/2 Намирнице за исхрану болесника- преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда- конкурсна документација

  ЈН бр. 13/15/2 Намирнице за исхрану болесника- преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда-позив за подношење понуда

•  ЈН бр. 17/15 Набавка и уградња лифтова, партија 1- Лифт А леви Вила Босна - питања о одговори 2

•  ЈН бр. 17/15 Набавка и уградња лифтова, партија 1- Лифт А леви Вила Босна - питања и одговори

•  ЈНМВ 1/15 Потрошни материјал за потребе службе за рехабилитацију- Партије 3, 4 и 5 -одлука о измени уговора о јавној набавци, партија 5

•  ЈН бр. 13/15 Намирнице за исхрану болесника-обавештење о обустави поступка јавне набавке 

•  ЈН бр. 17/15 Набавка и уградња лифтова, партија 1- Лифт А леви Вила Босна-позив за подношење понуда

•  ЈН бр. 17/15 Набавка и уградња лифтова, партија 1- Лифт А леви Вила Босна-конкурсна документација

•  ЈНМВ 11/15  Канцеларијски материјал, партије 2, 3 и 4-позив за подношење понуда

•  ЈНМВ 11/15 Канцеларијски материјал, партије 2, 3 и 4-конкурсна документација

•  ЈН бр. 14/15  Рендген апарат и пратећа опрема - обавештење о закљученом уговору

•  ЈНМВ бр. 15/15 Систем видео надзора болнице-питања и одговори 2

•  ЈН бр. 16/15 Лож уље - Гасно уље екстра лако ЕВРО ЕЛ - позив за подношење понуда

•  ЈН бр. 16/15 Лож уље - Гасно уље екстра лако ЕВРО ЕЛ - конкурсна документација

•  ЈНМВ 15/15 Систем видео надзора болнице, питања и одговори 

•  ЈНМВ бр. 15/15 Систем видео надзора болнице-измене и допуне конкурсне документације 3

•  ЈНМВ бр. 15/15 Систем видео надзора болнице-измене и допуне конкурсне документације 2

 ЈНМВ бр. 15/15 Систем видео надзора болнице-обавештење о продужењу рока за подношење понуда

•  ЈН бр. 12/15  Машине и уређаји за потребе угоститељства - обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

•  ЈНМВ бр. 15/15 Систем видео надзора болнице-измене и допуне конкурсне документације

•  ЈНМВ бр. 15/15 Систем видео надзора болнице-позив за подношење понуда

•  ЈНМВ бр. 15/15 Систем видео надзора болнице- конкурсна документација

•  ЈН7/15 Средства за чишћење и одржавање хигијене по спецификацији наручиоца, партија 4, обавештење о закљученом уговору

 •  ЈН7/15 Средства за чишћење и одржавање хигијене по спецификацији наручиоца, партија 1, обавештење о закљученом уговору

•  ЈН бр. 4/15 Медицински апарати и уређаји за физикалну медицину и терапију - Партије 2, 3 и 4- измена и допуна конкурсне документације

•  ЈН бр. 7/15 Средства за чишћење и одржавање хигијене по спецификацији наручиоца-обавештење о закљученом уговору, партије 2,3 и 5

•  ЈН бр. 6/15 Изградња пасареле између виле "Херцеговина" и СПА центра-обавештење о закљученом уговору

•  ЈН бр. 12/15 Машине и уређаји за потребе угоститељства-питања и одговори 5

•  ЈНМВ бр. 8/15 Медицински потрошни материјал, партија 2, обавештење о закљученом уговору

•  ЈНМВ бр. 8/15 Медицински потрошни материјал, партија 13, обавештење о закљученом уговору

•  ЈН бр. 4/15 Медицински апарати и уређаји за физикалну медицину и терапију - Партије 2, 3 и 4-позив за подношење понуда

•  ЈН бр. 4/15 Медицински апарати и уређаји за физикалну медицину и терапију - Партије 2, 3 и 4-конкурсна документација

•  ЈН бр. 14/15 Рендген апарат и пратећа опрема - измена и допуна конкурсне документације 2

•  ЈН бр. 13/15 Намирнице за исхрану болесника, обавештење о продужењу рока за подношење понуда

•  ЈН бр. 13/15 Намирнице за исхрану болесника, измена и допуна конкурсне документације

•  ЈНМВ 11/15 Канцеларијски материјал, партија 1 Тонери - обавештење о закљученом уговору

•  ЈНМВ 8/15 Медицински потрошни материјал, партија 12 - обавештење о закљученом уговору

•  ЈНМВ 8/15 Медицински потрошни материјал, партија 11 - обавештење о закљученом уговору

•  ЈНМВ 8/15 Медицински потрошни материјал, партија 10 - обавештење о закљученом уговору

•  ЈНМВ 8/15 Медицински потрошни материјал, партија 9 - обавештење о закљученом уговору

•  ЈНМВ 8/15 Медицински потрошни материјал, партија 8 - обавештење о закљученом уговору

•  ЈНМВ 8/15 Медицински потрошни материјал, партија 6 - обавештење о закљученом уговору

•  ЈНМВ 8/15 Медицински потрошни материјал, партија 5 - обавештење о закљученом уговору

•  ЈНМВ 8/15 Медицински потрошни материјал, партија 4 - обавештење о закљученом уговору

•  ЈНМВ 8/15 Медицински потрошни материјал, партија 3 - обавештење о закљученом уговору

•  ЈНМВ 8/15 Медицински потрошни материјал, партија 1 - обавештење о закљученом уговору

•  ЈН 14/15 Рентген апарат и пратећа опрема - Измена конкурсне документације

•  ЈН 14/15 Рентген апарат и пратећа опрема - питања и одговори

•  ЈНМВ 8/15 Медицински потрошни материјал, партија 7-обавештење о закљученом уговору

•  ЈН 9/15 Набавка текстилних производа, резервисана јавна набавка, Партија 1 - Обавештење о закљученом уговору

•  ЈН бр. 12/15 Машине и уређаји за потребе угоститељства-питања и одговори 4

•  JН бр. 12/15 Машине и уређаји за потребе угоститељства-измена и допуна конкурсне документације

•  ЈН бр. 13/15 Намирнице за исхрану болесника -питања и одговори 1

•  JН бр. 12/15 Машине и уређаји за потребе угоститељства- питања и одговори 3

•  ЈН 14/15 Рентген апарат и пратећа опрема- позив за подношење понуда

•  ЈН 14/15 Рентген апарат и пратећа опрема- конкурсна документација

•  ЈН 13/15 Намирнице за исхрану болесника- Позив за подношење понуда

•  ЈН 13/15 Намирнице за исхрану болесника- конкурсна документација

•  ЈН 12/15 Машине и уређаји за потребе угоститељства- питања и одговори 2

•  ЈН 12/15  Машине и уређаји за потребе угоститељства-питања и одговори

•  Обавештење о обустави поступка ЈНМВ бр. 8/15  Медицински потрошни материјал, партија 14

•  ЈНМВ 10/15 Уређаји и помоћна опрема за одржавање хигијене-обавештење о закљученом уговору, партија 1

•  Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 10/15 - Уређаји и помоћна опрема за одржавање хигијене- партија 2 

•  Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 5/15 - Лекови

•  Машине и уређаји за потребе угоститељства- ЈН 12/15 - позив за подношење понуда

•  Машине и уређаји за потребе угоститељства- ЈН 12/15 - конкурсна документација

•  Средства за чишћење и државање хигијене по спецификацији наручиоца ЈН 7/15- питања и одговори

•  ЈН 9/15 Набавка текстилних производа, резервисана јавна набавка, партија 1- измена конкурсне документације

•  Средства за чишћење и одржавање хигијене по спецификацији наручиоца, ЈН 7/15 - питања и одговори

•   ЈН 6/15 - Изградња пасареле између виле Херцеговина и СПА центра- питања и одговори

•  ЈНМВ 11/15 Канцеларијски материјал- партија 1- Тонери - питања и одговори

•  ЈН 6/15 - Изградња пасареле између виле Херцеговина и СПА центра- измене и допуне конкурсне документације

•  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈН 6/15 - Изградња пасареле између виле Херцеговина и СПА центра

•  Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 1/15 Потрошни материјал за потребе службе за рехабилитацију-    Партијa 4-поновљени поступак

•  ЈНМВ 11/15 - Канцеларијски материјал партија 1 тонери - измена конкурсне документације

•  ЈНМВ 8/15 - Медицински потрошни материјал- питања и одговори

•  ЈНМВ 11/15 - Канцеларијски материјал, партија 1- Тонери- Позив за подношење понуда

•  ЈНМВ 11/15 - Канцеларијски материјал, партија 1- Тонери- конкурсна документација

•  ЈНМВ 8/15 Медицински потрошни материјал- обавештење о продужењу рока за подношење понуда

•  ЈНМВ 8/15 Медицински потрошни материјал- измена конкурсне документације

•  Питања и одговори ЈНМВ 8/15 

•  ЈНМВ 10/15 Уређаји и помоћна опрема за одржавање хигијене - измена конкурсне документације 

•  ЈН 7/15 Средства за чишћење и одржавање хигијене по спецификацији наручиоца - измена конкурсне документације

•  ЈН 7/15 Средства за чишћење и одржавање хигијене по спецификацији наручиоца - питања и одговори

•  Обавештење о закљученом уговору ЈН 4/15 - Партија 1

•  Обавештење о закљученом уговору ЈН 3/15

•  ЈНМВ 10/15 Уређаји и помоћна опрема за одржавање хигијене - Конкурсна документација

•  ЈНМВ 10/15 Уређаји и помоћна опрема за одржавање хигијене - Позив за подношење понуда

•  ЈН 9/15 Набавка текстилних производа, резервисана јавна набавка, партија 1- конкурсна документација

•  ЈН 9/15 Набавка текстилних производа, резервисана јавна набавка, партија 1 - позив за подношење понуда

•  Обавештење о закњученом уговору ЈНМВ 1/15 партија 5

•  Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 1/15 партија 3

•  Питања и одговори ЈН 7/15

•  ЈНМВ 8/15 Медицински потрошни материјал- конкурсна документација

•  ЈНМВ 8/15 Медицински потрошни материјал- позив за подношење понуда

•  ЈНМВ 1/15 Потрошни материјал за потребе службе за рехабилитацију, партија 4- поновљени поступак- конкурсна документација

•  ЈНМВ 1/15 Потрошни материјал за потребе службе за рехабилитацију, партија 4- поновљени поступак- позив за подношење понуда

•  Јавна набавка 7/15 - Средства за чишћење и одржавање хигијене по спецификацији наручиоца- конкурсна документација

•  Јавна набавка 7/15 - Средства за чишћење и одржавање хигијене по спецификацији наручиоца- позив за подношење понуда

•  Измена конкурсне документације ЈН 6/15 Изградња пасареле између виле Херцеговина и СПА центра

•  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ 5/15 Лекови

•  Обавештење о обустави поступка ЈНМВ 1/15 партија 4

•  Конкурсна документација за ЈН 6/15 Изградња пасареле између виле Херцеговина и СПА центра

•  Позив за подношење понуда за ЈН 6/15 Изградња пасареле између виле Херцеговине и СПА центра

Измена конкурсне документације ЈНМВ 5/15 Лекови

 Питања и одговори ЈНМВ 5/15 Лекови

Конкурсна документација за ЈН 5/15 Лекови

Позив за подношење понуда за ЈН 5/15 Лекови

 Питања и одговори ЈН 4-15/5 партија 1

  Питања и одговори ЈН 4-15/ 4 партија 1

 Питања и одговори ЈН 4-15 партија 1

 Питања и одговори ЈН 4-15 партија 1

• Конкурсна документација за ЈН 1/15- Партије 3, 4 и 5 Потрошни материјал за потребе службе за рехабилитацију

• Позив за подношење понуда за ЈН 1/15- Партије 3, 4 и 5 Потрошни материјал за потребе службе за рехабилитацију

Питања и одговори ЈН 4-15 партија 1

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности 1/15 партија 2

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности 2/15 - Осигурање имовине и радника

Измена конкурсне документације ЈН 3/15 Набавка електричне енергије за потпуно снабдевање

 Обавештење о обустави поступка ЈН 06/2014 Хемијска средства за чишћење и одржавање хигијене, партије 1,3,4,5,6

 Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 1/15 партија 1

Позив за подношење понуда за ЈН 4/15 Медицински апарати и уређаји за физикалну медицину и терапију- партија 1 - Сто за вертикализацију пацијената- Осцилаторни сто

• Конкурсна документација за ЈН 4/15 Медицински апарати и уређаји за физикалну медицину и терапију- партија 1 - Сто за вертикализацију пацијената- Осцилаторни сто

Одлука о измени уговора о ЈН 4/2014

 ЈНМВ бр.3-15 Набавка електричне енергије за потпуно снабдевање- конкурсна документација

 ЈНМВ бр.3-15 Набавка електричне енергије за потпуно снабдевање- позив

 Претходно обавештење- набавка намирница за исхрану болесника

 ЈНМВ бр.2-15 Осигурање имовине и запослених- позив за подношење понуда

• ЈНМВ бр.2-15 Осигурање имовине и запослених

• ЈНМВ бр.1-15 партија 1 и 2 Потрошни материјал за потребе службе за рехабилитацију

• Конкурсна документација за ЈНМВ бр.1-15 партија 1 и 2 Потрошни материјал за потребе службе за рехабилитацију

• Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈН 14-2014

• Одлука о измени Уговора ЈН 4/2014

• Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈН 13-2014

• Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ набавка и уградња једног лифта

• Измена конкурсне документације у вези са јавном набавком бензина и дизела

• Обавештење о продужетку рока за подношење понуда у ЈН горива

• Питања у вези са ЈН goriva

• Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ потрошни медицински материјал партија 3 и 4

• Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ потрошни медицински материјал партија 5

Одлука о измени уговора о јавној набавци лож уља

• Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ потрошни медицински материјал партија 2

• Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ потрошни медицински материјал партија 1 

• Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ потрошни медицински материјал партија 6

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ лекови

• Питања у вези са ЈН лифт 3

• Питања у вези са ЈН лифт 2

Одлука о измени уговора о јавној набавци конзумних јаја

Питања у вези са ЈН лифт

• КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ НАБАВКА И УГРАДЊА ЈЕДНОГ ЛИФТА 2

• КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ НАБАВКА И УГРАДЊА ЈЕДНОГ ЛИФТА 1

• Позив за подношење понуда у јавној набавци набавке и уградње једног лифта

• Одлука о измени уговора о јавној набавци јестивог уља

Одлука о измени уговора о јавној набавци поврћа

Конкурсна документација за јавну набавку бензина и дизела

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке набавка бензина и дизела

Конкурсна документација за ЈНМВ превоз

• Позив за подношење понуда за јавну набавку услуга – транспортне услуге у јавном саобраћају бр. 13/14

Питања у вези са ЈНМВ Медицински потрошни материјал

Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ добара медицински потрошни материјал

• Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности добара Медицински потрошни материјал

Позив за подношење понуда у ЈНМВ набавка добара лекови

• Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности добара Лекови

• Одлука о измени уговора о јавној набавци 3427/1 конзумна јаја

• Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ лож уље

• Обавештење о обустави поступка јавне набавке

• Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права ЈНМВ хемија и средства за чишћење

• Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.10/14 електромионеурограф

• Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.7/14

• Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.7/14

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ бр.5/14

Одговори на питања за ЕМНГ

Позив за подношење понуда за ЕМНГ

Конкурсна документација за ЕМНГ

Одговори на питања 2 за ЈН 9/14

Измена документације за ЈН 9/14

Одговори на питања за ЈН 9/14

Конкурсна документација за ЈН 9/14

Позив за подношење понуда за ЈН 9/14

Одговори на питања за ЈН 8/14

Конкурсна документација за ЈН 8/14

Позив за подношење понуда за ЈН 8/14

Јавна набавка ХТЗ опреме

Продужење рока за ЈН ВВ бр. 06/2014 - Хемијска средства за хигијену

Измена и допуна за ЈН ВВ бр. 06/2014 - Хемијска средства за хигијену

Питања и одговори за ЈН ВВ бр. 06/2014 - Хемијска средства за хигијену

Конкурсна документација за ЈН ВВ бр. 06/2014 - Хемијска средства за хигијену

Позив за подношење понуда и документација за ЈН ВВ бр. 06/2014 - Хемијска средства за хигијену

Питања и одговори ЈНМВ бр.5/14 - Набавка канцеларијског материјала

Позив за подношење понуда ЈНМВ бр.5/14 - Набавка канцеларијског материјала

Конкурсна документација ЈНМВ бр.5/14 - Набавка канцеларијског материјала

Јавна набавка добара 4/2014 - Измена конкурсне документације

Јавна набавка добара 4/2014 - Питања 2

Јавна набавка добара 4/2014 - Питања

Јавна набавка добара 4/2014 - Позив

Јавна набавка добара 4/2014 - Конкурсна документација

 

 

 

Актуелно

ОБАВЕШТЕЊЕ: Аква парк у спортско рекреативном центру "САМАР" завршио је са радом у 2019. години. Видимо се следеће сезоне!

Етно воденица "СРНДАЉЕ" престаје са радом у понедељак 23.09.2019. године!


НОВА ТЕРАПИЈСКА ПРОЦЕДУРА

ХИПЕРБАРИЧНА КОМОРА - 

 

 

 

 

Опширније...

 

Контакт

Информације и резервације:
+381 (0)37 865 270; 865 120

Факс: +381 (0)37 865 129

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

СПА ЦЕНТАР контакт 

+381 (0)37 865 275; +381 (0)37 865 276

СПА ЦЕНТАР радно време

09-20 часова