Контакт

Пријемна служба

Информације и резервације смештаја:
+381 (0)37 865 270, 865 120
+381 (0)63 87 82 886
Факс: +381 (0)37 865 129, 865 262
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Нада Грујић маг.оец. - Шеф пријемне службе
+381 (0)62 80 11 313

Генерални директор Специјалне болнице за рехабилитацију Рибарска Бања

Др Душан Шокорац
+381 (0)37 865 271

Помоћник директора за финансије

Петар Пријовић дипл.ек.
+381 (0)37 865 271

Помоћник директора за техничке послове и маркетинг

мр Анђелко Јанковић дипл. инг. грађ.
+381 (0)37 865 271

Помоћник директора за медицинске послове

Др Звoнко Динић
+381 (0)63 89 86 227

Начелник медицинске службе

Начелник угоститељства

Милош Ракић дипл.ек.
+381 (0)37 865 142
+381 (0)62 80 11 309

Начелник службе за правне, кадровске и опште послове

Дејан Јовановић, дипл. правник
+381 (0)37 865 271

Шеф маркетинга

Владан Панић дипл.инг.ел.
+381 (0)37 865 263
+381 (0)62 11 87 345

Службеник за јавне набавке

Ивана Живановић дипл. еко.
+381 (0)37 865 126
+381 (0)60 80 11 344

Актуелно

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ У РАДНИ ОДНОС

 

НОВА ТЕРАПИЈСКА ПРОЦЕДУРА

ХИПЕРБАРИЧНА КОМОРА - 

 

 

 

 

Опширније...

Контакт

Информације и резервације:
+381 (0)37 865 270; 865 120

Факс: +381 (0)37 865 129

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.